1 MAYIS İŞCİ VE EMEKÇİNİN BAYRAMI & EHLİ BEYT

” İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz”

Hz. Muhammed

Çalışmadan kazanan bizden değildir…

HACE BEKTAŞ-I VELİ

Hakikat odur ki, asolan emektir, çalışmaktır. Tarih boyunca hak peygamberler, gerçek evliya ve erenler, ezilenin, hakkı yenenin, mazlumun yanında olmuş, sömürü düzenine, haksızlığa başkaldırmış, hakça bir paylaşımın, bölüşümün tarafında yer almıştır.

Ya Hak!

Bu bağlamda, Ehl-i Beyt’in Atası Hz. Muhammed, Mekke’nin kodamanlarına, zenginlerine Ebu Cehil’lere, Ebu Süfyan’lara karşı durmuş, bütün mallarını, servetlerini, fakirlerle, yolsullarla bölüşmelerini, ihtiyaçtan başka mal biriktirmemelerini söylemiş. Köle ile efendi ayrımının olmadığını, herkesin eşit olduğunu buyurmuştur.

Esasında, Peygamber’in ve Ehli beyt’in savaşı işte bu idi. Peygamber’e ve soyu 12 Imam’a bu yüzden düşman oldular… Hz. Ali’nin Muaviye ile Hz. Hüseyin’in Yezit ile mücadelesi, ezilenin, hakkı yenenin, kölelerin hakça bir düzen, adil bir paylaşımdan başka birşey degildi.

Pir Sultan ABDAL

ALİ YAR DEĞİŞİ

Maalesef, Kur’anın davası, Hz. Muhammed’in Hz. Ali’nin ideali Kerbela Çölünde Hz. Hüseyin ile toprağa gömüldü. Kur’an ve islam , saraylarda Sultanların sofralarına oturan alimlerce sömürünün, hak yemenin aracı haline getirildi.

SELAM EHLİ BEYTİN YOLUNDAN AYRILMAYAN, MAZLUMUN YANINDA OLANLARA OLSUN…

Dikkat ediniz, tarih boyunca siz hiç egemen güçlerin yanında olan sofrasına oturan veya saray ile, bir şekilde ilişkili sözde din alimlerinin, isçinin, emekçinin, ezilenin, haksızlığa uğrayanın yanında olduklarını gördünüz mü?

Oysa, o sözde din alimleri gerçeği/hakikati/Hakk sözü Kur-an ayetlerini, anne-babalarını nasıl tanıyor ve biliyorlarsa öyle biliyorlar. Fakat dünya çıkarı için, menfaati için Kur’an ayetlerini halkı aldatmak, yanıltmak için kullanıyorlar. Şüphesiz ki, asıl aldanan kendileri…

Böyle din adamlarına karşı Kur’an El Yasin suresi 21. Ayette bizi uyarır: “…Dininizi sizden hicbir ücret/karşılık beklemeyenden ögrenin..”

Bütün Peygamberler, gerçek evliya ve erenler, bileklerinin gücüyle çalışmış emegi, alın teri ile nafakasını/geçimini sağlamıştır. Mal biriktirmemişlerdir. İhtiyaçtan fazlasını paylaşmışlardır. Sonuç olarak sahte din adamı ile gerçek Hakk erenlerini, bu kimselerin para ile ilişkilerine bakarak anlayabilirsiniz…

Emeğin, alınterinin günü, 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN….

KAHROLSUN, MAL ÜSTÜNE MAL BİRİKTİRENLER, KAHROLSUN, İŞÇİNİN HAKKINI VERMEYEN/SÖMÜRENLER…

KUR’AN VE İSLAM VEDAHİ EHL-İ BEYT HER DAİM HAKKI YENENİN, EZİLENİN, YANINDA OLANDIR…

ALLAH EYVALLAH

DERLEYEN: SERKAN HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.