2 TEMMUZ SİVAS KATLİAMI

Bir ibadethane düşünün ki, içinde fitne fesat ve ikilik sesleri yükseliyor. Bir ibadethane düşünün ki, ağızlarında salyalarla bir cuma günü dışarı çıkılıyor ve Allah Allah nidalarıyla 21. yüzyılda insan yakan bir gürühu içinde barındırıyor.

2 TEMMUZ 1993 SİVAS KATLİAMI

Günümüzden tam 28 yıl önce 2 TEMMUZ 1993’de bütün dünyanın gözü önünde güpegündüz bir otel ateşe verildi. İnsanlar canlı canlı yakıldı. Ve bu vahşeti gün boyu tüm insanlık izlemek ile yetindi. Kim mi yaptı? Ya da neden yaptı? Sebeb ne olursa olsun hangi komplo teorisi üretilirse üretilsin? Bu vahşeti yapanların arkasına sığınacağı bir kalkan olamaz konu ile ilgili Cüneyt ÖZDEMİR’in aşağıdaki videosu oldukça ilginç

SELDA BAĞCAN

“ÇORUM, MARAŞ ,SİVAS GAZİ

Kendilerini Allah’ın temsilcileri, kendi gibi inanmayanları ve/veya farklı şekilde inananları kâfir ilan edip o kimselere her türlü caniliği/hayvanlığı/vahşeti yapma hakkı görenler yaptı. Bu kimselerin din anlayışları:

” İslam demek dinden bizim anladığımız demektir. O halde bizim ak dediğimize kara,iyi dediğimize kötü diyenler otomatik olarak islam dışıdır. Karşı çıkış gerekçeleri, kanıtları ne olursa olsun, fark etmez. Biz Allah’ın askerleri, temsilcileriyiz. Allah’ın temsilcilerine din ve Allah adına kanıt gösterilemez. Müslümanlık belgesi, bizim defterimize kayıtlı olmanın ta kendisidir. öteki yollar, İslam’a ve cennete değil, patates dinine çıkar.”

“.. Müslüman vardır ve o biziz; kafir vardır ve o da bize karşı olanlardır. Ve biz, bize karşı olanlara her şeyi yapma hakkına sahibiz..”

Bir ibadethane düşünün ki; o ibadethanelerde ibadete duranlar yukardaki propagandaları yapabiliyor.

GRUP YORUM SİVAS AĞIDI

GÜN TUTUŞUR

Evvela şunu söylemek lazım gelir ki;

Böyle ibadethanelerde ibadet yapılmaz. Secdeye varılmaz. Allah böyle ibadethaneleri yıkın diye emir vermiştir. Yan yana ibadet eylemeyi yasaklamıştır. Bu ibadethanelerden İŞİD -El Kaide/TALİBAN/BOKO HARAM ve bilmem ne bela şeytanın askerleri yetişmektedir.

Yukarıda şeytanın askerlerinin yetiştiği Bir kısım ibadethanelerde Bu islam anlatılıyor. Beyinler böyle yıkanıyor ve islam böyle anlatılıyor. Buralarda aleviler için ne deniyor:

” Yedi Alevi öldüren cennete gider..”

” Alevi-kızılbaşların cümlesi kafirdir, malları canları kadınları size helaldir”

Bu Kur’an dan islamdan en ufak zerre taşımayan YEZİT MUAVİYE ibadethaneleri ve islamıdır. Bu islam anlayışı Emevi islam anlayışı olarak bilinir ki; Emeviler: Hz. Hüseyin’in başını kesen, saraylarında mübarek başı ile oynayan, Kerbela’dan sonra Mekke’yi yakıp yıkan, Kabe’yi 1 ay oklatan, ateşe veren /yıkan dahası Mekke’ de ne kadar Hz. Muhammed’in Ehli beyiti ( akrabası/soyundan gelen) varsa işkence eden , Ehli Beyt’in/sahabe’nin kadınlarına kızlarına 1 ay boyunca tecavüz eden islam anlayışıdır ( BAKINIZ :”HARE KATLİAMI). Bu anlayış kendi gibi inanmayan diğer müslüman ve inançtakileri köle/cariye kabul eder. Müslüman kabul etmez . MEVALİ ( KÖLE) der. Ve Türkler/Farslılar kısacası arap olmayanların tümü köledir. Ve kölelerin dini olmaz.

Ehli Beyt, Emevinin/Muaviye’nin/Yezit’in islamını kabul etmedi. Bu kimselerin ibadethanelerine girmedi. Gireni kendinden saymadı. Bizler Cem Evlerinde riyadan uzak/72 millete bir nazar ile bakanlar, ibadet edenler olduk. Tüm yaradılanı Hakk aşkı ile sevdik. Mazlumun yanında yer aldık/olduk ve hep olacağızda…

Yüce Allah bizleri böyle yerlere/ibadethanelere gidip ibadet yapmayın diye uyarır, çünkü buralardan hidayete erilmez. Nitekim buralardan şeytanın ordusuna askerler yetişir ancak.

İnsanları birbirine düşüren fitne/fesatın doğduğu ibadethaneler hakkında Yüce Allah Kur’an-ı Kerim bakın Ne buyuruyor:

…Bir de şunlar var. Tutup bir mescid edinmişler. zarar vermek için, nankörlük için, inanları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve Resulü ile savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. “iyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz” diye gerile gerile yeminde edeceklerdir. Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. böyle bir mescitte asla /Niyaz/salata durma! (Duacı olma)

 Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescid içinde, namaz kılman ( Burası Allah Resulunun ve Ehli Beyti’nin ibadethaneleridir-cem evleri- ancak) çok daha uygundur, Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır. o mescitte, Allah, temizlenenleri sever. Peki, binasını Allah’tan gelen bir sakınma duygusu ve Allah rızası üzerine kuran mı hayırlıdır, yoksa binasını sel artıklarının ucundaki uçurumun kenarına kurup ta onunla cehenneme yuvarlanacak mı?

Kur’an-ı Kerim, Tevbe Suresi 107-109)

Yukardaki Ayet-i Kerime’ nin tefsiri için bakın Taberi ne diyor:

Tarihi Taberi II. Cildinde ve, Altıparmak kitabının 306. sayfasında bu konudan bahsedilirken şunlar yazılmaktadır:

“…Vakti saatle Müslüman’ız diyenlerin yaptıkları camilerde namaz kılmak için Hazreti Muhammed’e teklif edilmiş idi. Bu teklif üzerine Cebrail Aley-isselâm nazil olup: ‘O camilerin yıkılmasını sana emretti’ ayeti kerimesini getirince, namaz kılmak için yaptıkları mescidi Hz. Resulullah farzı Kur’an’la yıktırdı. Hazreti Muhammed’den sonra camiyi Halife Ömer yaptırdı.”

Tarihi Taberi II. Cildinde ve, Altıparmak kitabı sayfa 306.

NOT: HER İNANCIN MABETİ KUTSALDIR. KİM SIDK İLE ALLAH’A NEREDE SALAT-U NİYAZ EYLERSE ORASI ONUN MABETİDİR. LAKİN İÇİNDE KİN/NEFRET /FİTNE VE FESAT BARINDIRAN YER NERESİ OLURSA OLSUN ŞEYTANIN/EMEVİ İSLAM ANLAYIŞININ İNİDİR. SÖZLERİMİZ ADI NE OLURSA OLSUN BÖYLE İBADETHANELEREDİR.

Derleyen: Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.