Alevî/Bektaşiler 30 Gün Ramazan Orucunu Neden Tutmazlar?

ALEVİLERE SORDULAR

Ramazan Orucu Kur’an’da geçmesine rağmen siz Aleviler neden Ramazan orucunu tutmuyorsunuz?

Dileyen, aşağıdaki derlemenin özetini Sayın Mustafa Cemil KILIÇ’ın videosundan da izleyebilir:

https://youtu.be/5IOI1Dnpbk0

El-Cevap:

Degerli canlar

Evvelâ söylemek lâzım gelir ki, asıl oruç Hâkk rızası için , nefs-i terbiye etmek, güzel ahlâkı tamama erdirmek maksadı ile bir ömür tutulur. Alevî/Bektaşî erkanında oruç; göz, dil, zihin, kalp ez cümle yedi azanın ( organın) orucudur.

Bu bağlamda ramazan/ramadan orucu olarak bilinen ve sünnî akide de perhiz orucu olarak adlandırabileceğimiz oruç , Bakara Suresi 185. Ayet-i Kerim’de Kur’an’in nüzul ( inmesi) nedeni ile tutulur. İlgili ayet, Kur’anın nüzul olduğu anı anlatır. Oruçta bu nedenle tutulur. İşte Kur’an, ilgili ayette bahsedildigi üzere, yakan/kavuran sıcak bir günün dolanay vakti ( Kadir gecesi) inmistir. Bu da 3 gündür.

Aşağıda bunun detaylı açıklamasını bulabilirsiniz

Kur’an-ı Kerim’de, oruç Bakara Suresi ayet 184-185 ile farz kılındı. Peki neden Aleviler, Ramazan Orucunu 30 tutmazlar?

Nitekim siz de, birçok yerde karşılaşmışsınızdır . ” Aleviler neden Ramazan’ı tutmazlar veya sadece 3 gün tutarlar? Niye 30 gün tutmazlar?” Şimdi bununla ilgili ve söz konusu ayetin Alevi-Bektaşi batıni yorumunu sunalım

“…Sayılı günlerde olmak üzere . Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa diğer günlerde kaza eder. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır….”

EL- BAKARA SURESİ, AYET : 184

Öncelikle belirtmek gerekir ki: Ramazan Orucuyla ilgili olarak Farz kılındığı söylenen ayetin orjinalinde gecen, “Eyyamen Me’dudat” kelimesi yukarıda da verildiği gibi Sayılı gün manasina gelir. Peki ama bu kac gündür? 3 gün müdür? 30 gün müdür? 300 gün müdür? Bununla ilgili Kur’an-ı Kerim’de ilgili ayette kesin bir ifade yer almaz .

Burada bilinmesi gereken ve halktan saklanan bir başka gerçek ise şudur:

Kuran öncesi putperest arapların bu döneme denk gelen 30 gün tutulan bir orucun varlığından söz edilir:

Islam öncesi putperest araplar: Ramazan dedikleri ayda bir ay oruç tutarlar, Mekke’ye Hacca gidip Kabe’nin etrafında yedi kez dönerler, “Kara Taş” ı (Hacerül Esved) kutsal sayar onu öper ve günde dört veya beş vakit namaz (salat) kılarlar, şeytan taşlarlardı. (Is Allah the Same God as The God of Bible?, M. J. Afshari, p 6, 8-9, İslam, Beliefs And Observances, Caesar E. Farah) Sabiilik, yıldız kültüne sahip bilinen en eski pagan dinidir. İlginçtir ki Sabiiler de 3 vakit namaz kılar ve 1 ay oruç tutarlardı. Farz orucun dışında nafile oruçlara da sahiptiler. (İbn Nedim, El Fihrist, s. 442-445)                                                            

1-(Is Allah the Same God as The God of Bible?, M. J. Afshari, p 6, 8-9, İslam, Beliefs And Observances, Caesar E. Farah,

2-İbn Nedim, El Fihrist, s. 442-445)             

Arapça dili etimiyolojisi incelendiğinde ise, Ramazan/Ramadan sıfat olup “YAKAN KAVURAN” anlamlarına gelir. Bu kök Kuran’da bir kere geçtiğinden karşılaştırma yapma imkanımızda malesef yoktur.

Ancak, dolaylı olarak anlamını teyit edebiliriz. 2:217 gibi ayetler “EŞŞEHRİL HARAM”’da büyük bir savaşın olduğunu söyler. Yine, 9. Sure antlaşmayı bozan müşriklerle yapılan savaşı anlatır. 9:81 ayeti müşriklerin sıcaktan korktuklarından bahseder. Hemen sonraki ayette (9:86), O dönem inen bir ayetten bahseder ve 2:185den bildiğimiz gibi. “ŞEHR-İ RAMAZAN” Kuran’ın indiği zamandır. Bu da ŞEHR-İ RAMAZAN” İle “EŞŞEHRİL HARAM”’ arasında yeni bir bağ sağlar.

BAKARA SURESİ, 285 . AYETİ İNCELEYELİM ŞİMDİ:

2:185 “Şehr-i ramazan”; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur’an, onda indirilmiştir. O halde kim EŞ-ŞEHR’E TANIK OLURSA onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah’ı yüceltmenizi ister. Ve sizin şükretmeniz umulmaktadır.

Önemli olan ve üzerine durulması gereken bir başka nokta ise; “ŞEHR” kelimesinin ne manaya geldiğidir?

Klasik (Eski) Arapça Sözlüklerinden olan bu kelimenin etimolojisi incelendiğinde, aynı kökten gelen “ EŞHERAT” sözcüğü, Hamileliği ilerlemiş bir kadını anlatmak için kullanılır. “ŞEHİRET” kelimesi de benzer şekilde geniş ve kilolu bir kadını anlatmak için kullanılır. Yani gerek kelimenin kendi ve gerekse aynı kökten gelen kelimelerin tüm etimolojik anlamları incelendiğinde “GENİŞ OLAN” “ GÖZE ÇARPAN”anlamı ve manası ön plana çıkmaktadır.

Peki “geniş olan”, “göze çarpan” ayet dikkete alındığında ne anlama gelir? Ayet Kur’an’ın indiği zamanı anlatmaktadır. Araplarda zaman ( hicri takvim guneşi degil ayı esas alır) ayın konumuna göre belirlendiğine göre, Burada ayın dolanay konumuna dikkat çekilmiştir.
Söz konusu açıklamalar sonucunda ayet çevirimizi tekrar yapalım:

2:185 “…YAKAN, Kavuran Günün dolunay vakti; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur’an, İşte o vakit indirilmiştir. O halde kim dolunaya TANIK OLURSA onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah’ı yüceltmenizi ister. Ve sizin şükretmeniz umulmaktadır….”

Açık olarak görüldüğü gibi ayette oruç için sayı ifadesi hiçbir şekilde geçmez. Ramazan isminde ise islamiyet öncesi herhangi bir ay ismi bulunmayıp. sonradan oluşturulmuştur. Ayette geçen ramazan ifadesi ile Kur’an’nın indiği zaman tasvir edilmektedir. Yani dil bilim açısından bu kelime bir sıfattır.

Nitekim, ALLAH dilese idi, pek ala basitce “otuz gün oruç tutun ramazanda” yahut “kırk gün oruc tutun ” da diyebilirdi. Buna ragmen Yüce ALLAH böyle birsey söylememişdir.

Oysa Yüceler Yücesi Allah Kur’an’nında birçok ayette sayılardan bahseder.

7.142 “…Mûsa ile otuz gece için vaatleştik. Ve bunu, bir on ekleyerek tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye ulaştı. Mûsa, kardeşi Hârun’a dedi ki: “Toplumum içinde benim yerime sen geç, barışçı ol, bozguncuların yolunu izleme!…”

Görüldügü gibi ALLAH aciz olmayandır (hasa) gerektiği yerde Sayıları kullanandır. Bakın Yüce Allah Ramazan orucu ile ilgili bir sayı belirtmezken, Ne hikmetse Hz Musa ile nasıl vaadleşdigini, kaç gün Tur dağında durdugunu ayetine almaktadır. Demek ki ALLAH dileseydi pek ala günlerin sayısını da belirtebilirdi.

Alevi-Bektaşi, Ramazan orucunu 3 (üç gün) tutandır. Çünkü Allah “sayılı gün” den ne anlaşılması gerektiğini, yine Kur’anın da açıklayandır.

… Allah’ı sayılı günlerde anın. Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir-ertelerse, sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah’tan sakının ve bilin ki, siz O’nun huzurunda haşredileceksiniz…”

(Bakara Suresi :203)

Peki Peygamber Efendi’mizin sünneti nasıldır? Peygamber’imiz söz konusu ayetten öncede sonrada sürekli oruç tutandır. Peygamber sadece Ramazan’da oruç tutmuştur bundan başkada oruç tutmamıştır diyenler yalan ve ve iftira atmaktadırlar bakınız. Bir-çok sünni kaynakta Peygamber’in her hafta oruç tuttuğunu, muharrem orucunu eda ettiği belirtilir.

Yine bir çok kesin hadis ve Rivayette, Peygamber’imizin hem ramazandan önce hem sonra oruc tuttugunu ve bu orucun üç gün ile 10 gün arası oldugunu biliyoruz. Söz konusu Hadis ve rivayetler incelendiğinde Ramazan orucunun 3 ila 10 arasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki Kur’an bu orucunun adına RAMAZAN ORUCU DA DEMEZ. RAMAZAN BİR VAKTİN ZAMANIN TASVİRİDİR. Kurani Kerim’de orucların isimleri yokdur!

Bakınız : Oruç ayetleri gelmeden öncede ve sonrada peygamber’in oruç tuttuğuna dair SÜNNİ HADİS KAYNAKLARINDAN DAYANAKLAR SUNALIM..

Hüneyde İbnu Hâlid hanımından, o da Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın zevcelerinden birinden anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselâm) Zilhicce’den dokuz günle Aşura günü oruç tututardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı.”
Ebu Dâvud, Savm 61, (2437); Nesâi, Savm 83, (4, 220).

3140 – Muâzetu’l Adeviyye anlatıyor: “Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)’den sordum: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) her ay üç gün oruç tutar mıydı?”

“Evet!” diye cevap verdi. Ben tekrar:

“Ayın hangi günlerinde tutardı?” dedim.

“Hangi günde oruç tuttuğuna ehemmiyet vermezdi” diye cevap verdi.”

Müslim, Sıyâm 194, (1160); Ebu Dâvud, Savm 70, (2453); Tirmizi, Savm 54; (763).

3122 – Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselam), bazan olurdu bir ay boyu oruç tutmazdı ve o aydan hiç oruç tutmayacağını zannederdik. Bazan da (öylesine ara vermeden) tutardı ki, o aydan hiç bir günü oruçsuz geçirmeyecek zannederdik. Sen onu, geceleyin namaz kılarken görmek istesen mutlaka görürdün. Geceleyin uyur görmek istesen mutlaka görürdün.”
Buhari, Savm 53, Teheccüd 11; Müslim, Sıyâm 180, (1158); Tirmizi, Savm 57, (769).

3125 -Aişe anlatıyor: “Ramazan orucu farz olmadan önce Aşura orucu ( Muharrem) tutuluyordu. Ramazan’ın farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadı.”
Buhari, Savm 69, Hacc 1, 47, Menâkıbu’l-Ensâr 26, Tefsir, Bakara 24; Müslim, Sıyâm 115; Muvatta, 33, Ebu Dâvud, Savm 64, (2442, 2443); Tirmizi, Savm 49, (753).

3127 – Kays İbnu Sa’d İbnu Ubâde (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Biz Aşura günü oruç tutuyor ve sadaka-ı fıtrı ödüyorduk. Ramazan orucunun farziyyeti ve zekat emri inince artık onunla emredilmedik, ondan yasaklanmadık da, biz onu yapıyorduk.”
Nesai, Zekat 35, (5, 49).

ALLAH EYVALLAH

Kaynak: Mustafa Cemil KILIÇ, Hangi Sünnilik

SORU:30 GÜNLÜK RAMAZAN ORUCUNUN KAYNAĞI NEDİR? ALEVİLER NEDEN 30 GÜN TUTMAZ?

Nisa Suresi ve Ramazan Orucunun Kaynağı

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’in Ahzap-62 ve Fetih-23 ayetlerinde, Allah’ın yasalarında, ayetlerinde ve sünnetinde değişiklik bulamazsınız diye buyurmaktadır. Yine BAKARA SÜRESİ 183. AYET` TE ` Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korumanız umulmaktadır` denilmektedir.

Tüm peygamber’lere farz olan ve ve 3 büyük dinde tutula ortak oruç Muharremdir. Ramazan isminde 30 gün tutulan bir oruç diğer Peygamberler döneminde olmadığı gibi, esasında Peygamberin ölümünden sonra yezit zamanında ortaya çıkarılmıştır. ve Kaynağını ise Nisa Suresi 92. ayetten alır: Şöyleki :

NİSA SÜRESİ AYET-92 : “…Herhalde bir Müslüman` a layık değil ki haksız olarak bir Müslüman ` ı bile bile öldüre . Meğer ki hataen bir ok veya silah gazası ola . Her kim bir Mümin` in bilmeden ölümüne sebep olsa bile esir düşmüş bir Müslüman kulu veya cariyeyi azad etmek üzerine farz olur.Ayrıca ölenin ailesine diyet vermelidir.Meğer ki ölünün ailesi diyet almayalar ya da bağışlayalar.Eğer ölü sizin düşmanınız olan bir topluluktan olsa bile Mümin `dir.Katilin üzerine kadın ya da erkek bir esiri azad etmek borçtur.O da idama mahkum oluş boynunu zincirden kurtarıp serbest bıraktıra.Aranızda anlaşma olan bir topluluktan olsa bile mirasçılara diyet verilmesi gerekir.Ancak Asker ya da yoksul olup esir,cariye veya idam mahkumu azad etme gücü ve parası olmayan KATİLLERİN HEPSİNİN İKİŞER AY VEYA BİR AY ORUÇ TUTMALARI ÜZERİNE FARZ VE BORÇTUR.BU ORUÇ BORCU VE FARZ EMRİ İNSAN ÖLDÜRMEMELERİ İÇİN MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE ALLAH` IN FARZ KILDIĞI BİR KATİLLİK NİŞANIDIR Kİ TÖVBE EDİP KİMSEYİ ÖLDÜRMEYELER. ALLAH HERŞEYİ BİLİR.`Denilmektedir.

4 Kitapta farz ve hak olan muharrem orucu dışında tüm inanlar üzerine herhangi bir oruç farzizası olmadığı gibi, Nisa Suresi 92 ayette belirtilen kusurları işleyenler için, Ramazan ayı içerisinde af olmaları ve yaptıkları cinayetlerin bedeli olarak KATİLLİK ORUCU BU KİMSELER ÜZERİNE FARZ OLMUŞTUR.

Nitekim:

BAKARA SÜRESİ 185. AYET` te

“….Ramazan Ay` ında eğriyi doğrudan ayırıp doğru yolu gösterici Kur`an-ı bazı ayetleri indi.SİZLERDEN HER KİME Kİ FARZ OLDU BU AYLARDA ORUÇ TUTSUN…” denilmektedir.

İmam Hüseyin` in Kerbela` da şehit edilmesinden sonra 4 kitapta farz ve hak olan Muharrem Orucu YEZİT tarafından yasaklanmış otuz günlük KATİLLİK ORUCU tutturulmuştur.Abbasi` lerde otuz günlük KATİLLİK ORUCU` NU MİZRAKİ İLMİHAL kararı ile ve kılıç zoruyla Türkler` e ve Acem` lerde tutturmuşlardır.

Yezit, kerbela katliamından kurtulan İmam Ali Zeynel Abidin` i halkın isyan etmesinden korkarak Medine` ye göndermiş İmam Zeynel Abidin` in serbest bırakılması Yezit` e isyanı durdurmuş ancak halkın kerbela katliamını yapan katillere duyduğu kin ve nefret duygularını bastıramamış.Bunun üzerine Yezit askerlerine ve kendisine bağlı bulunanlara NİSA SÜRESİ` nin 92. Ayet` inde emredilen KATİL ORUCU` nu tutmalarını emreden bir ferman dağıtmış ve bu Oruc` u tutmayanları öldürtmüştür.Böylece hem yer yer ayaklanan halkın isyanını önlemiş hem de iktidarını sağlamlaştırmıştır.Yezit` le başlayan bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.

TERAVİH NAMAZI VAR MIDIR?

Teravih Namazı var mı ? Nerden gelir?

Kur’an ve peygamber sünneti dışı bidad sünni ibadetlerden bir tanesi de, Ramazan ayı akşamlarında kılınan Caferilere göre nafile ve Ehl-i Sünnete göre de teravih namazıdır…

Tarihi kaynaklar yani, gerek sünni gerek şii ve gerekse alevi kaynaklar, Teravih namazının ikinci halife Ömer b. Hattab’ın kendi içtihatına binaen ortaya çıkan bir namaz olduğunu göstermektedir.

Kısacası teravih namazı, Halife Ömer tarafından çıkarılmıştır.

Zira teravih namazını Peygamber getirmediği gibi böyle bir sünnette ortada yoktur. Bu namaz ne Peygamber’in zamanında ve ne de birinci halife Ebu Bekir’in döneminde vardı.

Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim de sadece Cuma suresinde belirtilen yani sünnilerin cuma namazı Alevilerinde perşembe akşamları Cem ibadeti ndeki namazlarda cemaatla kılınmasının sünnet olduğunu Peygamber aracılığı ile emir buyurmuştur.

Yine bunların yanı sıra, fıtır bayramı, kurban bayramı, ayat namazı ve meyyit ( cenaze) namazlarının da cemaatla toplu olarak kılına bileceğinin meşruluğunu bildirmiştir.

Bunun dışında cemaatle toplu namaz islam inancında yoktur. Bu baglamda alevi/bektaşi islam anlayışında tek toplu namaz cem ibadetidir ( perşembe gecesi eda edilen Cuma namazıdır).

Peygamber bilakis şahsen, namazları cemaat olmaksızın tek olarak kılıyor ve müminlerinde da böyle kılmaları içinde onları da teşvik ediyordu.

İman edenler de Peygamberin yaptığı gibi bu namazları/niyaz kılıyorlardı. Hicretin on üçüncü yılına kadar da Ebu Bekir hayatta iken bu namazlar bu şekilde kılınıyordu.

Hemen belirtelim ki NAMAZ KELİMESİNDEN KASIT SADECE SALATTA DEĞİL ( Kur’an da namaz kelimesi geçmez, SALAT kelimesi gecer.) KİMİ ZAMAN DUA’DIR.. yoksa rukulu secdeli, kıyamlı anlamda SÜNNİ ANLAMDA namaz da KUR’AN-İ değildir.( Kur-an da salatın şekli yoktur.)

Zira hemen belirtelim ki, sünni ve şiilerin kıldıkları namaz şekil itibariyle peygamber namazı olmayıp, abbasi halifesi caferül mansur zamanında formülize edilmiştir.

Örneğin malikiler, hanbeliler sünni ve şiilerden farklı şekilde namaz kılarlar, tekbir getirip elleri kulağa getirme yoktur ve daha birçok değişik şekilde namaz da vardır.

PEKİ BU SÖYLEMLERİN KANITI DELİLİ NEDİR?

Alevi/Bektaşi kaynaklarından delil getirsek burun kıvırıp kabul edilmeyecek. SÜNNİ İNANCININ EN GÜVENİLİR KAYNAKLARINI SUNALIM:

BAKINIZ SAHİHİN BUHARİ’DE TERAVİH NAMAZI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞ AKTARALIM:

“…. Ömer b. Hattab başa geldiğinde o yılın Ramazan orucunda bir değişiklik yapmadan amel etti. Ama hicretin on dördüncü yılının Ramazan ayında bir grup sahabe ile birlikte camiye geldi, insanların kimisini rükuda, kimisini kıyamda, kimisini secde de ve kimisini de oturmuş halde müstehap namaz kıldıklarını gördü. Bir grup cemaatta tesbih getirmekle, Kuran okumakla Tekbir getirmekle veya namazın selamını vermek ile meşguldüler. Ömer bu manzaradan hoşlanmadı ve onu daha iyi bir hale getirmeyi kararlaştırdı. Sonrasında da Ramazan ayının ilk akşamlarında onlara teravih namazını teşr’i etti ve herkesin cemaat halinde ona katılmalarını emretti. Daha sonra bu emri bütün İslam beldelerine yaydı. …”

Sahih-i Buhari, c.1, s.233, Kitab-ul Salatu-t Teravih, Sahih-i Müslim, c.1, s.283, Kitab-u Salatul ve kesruha, babu Terğibu fi kıyami Remazan ve huve-t teravih

Buhari Teravih

“…Abdurrahman b. Abdu Kari’den şöyle rivayet eder; Ramazan ayı akşamlarından birisinde Ömer ile birlikte camiye gittik, insanları, grup-grup dağınık bir halde gördük. Ömer şöyle dedi; Bana göre eğer bunlar bir imama bağlansaydılar daha iyi olurdu. Daha sonra Ubeyy b. Ka’b’ın onlara cemaat imamı olmasına dair emir verdi. Ertesi akşam onunla birlikte camiye gittiğimizde milletin müstehap namazları cemaatle kıldıklarını gördük. Ömer şöyle dedi; Bu ne güzel bir bid’attır….”

halife Ömerin, “…Bu ne güzel bir bid’attır..” sözüne dikkat edilmelidir. Onu bid’at olarak nitelemesinin sebebi, ne peygamber ne de halife Ebubekir döneminde böyle bir namazın olmayışındandır.

Şii kaynaklarına baktığımızda ise, Ebu Velid Muhammed b. Şehne Revzat-ul Menazir adlı tarih kitabında hicri 23 yılının olaylarını anlatırken Ömer’in vefatından bahsediyor ve şöyle diyor;

“…Ömer çocuğu olan kenizlerin satılmasını nehyeden ilk kişiydi. Cenaze namazında dört tekbir söylenmesini emreden ilk kişiydi. Ve teravih namazının cemaatle kılınmasını insanlara emreden ilk kişiydi!..”

Şii Celaleddin Suyuti’de Tarih-ul Hülefa adlı kitabında Ebu Hilal Askeri’den, Ömer’in ilk olarak yaptığı işleri anlatırken şöyle diyor;

“…Ömer Emir-el Müminin olarak adlandırılan ilk kişidir! O teravih namazının cemaatle kılınmasını ilk olarak emredendir…”

Acaba Ömer, Allah ve Resulünden dine daha mı iyi vakıftı? Bu sözü söylemek doğru olur mu? Eğer doğru değilse, Peki Ömer neden Allah ve Resulü tarafından böyle bir namaz yokken üstelik cemaatle kılınmasına emir de yokken , kendi kafasından namaz uydurup dine ilave yaptı? Acaba Ömer bu yaptığı işle Allah ve Resulünden öne düşmüyor mu? kendi kafasından din uydurmuyor mu* dine ilave yapmıyor mu*

Kaynak:

1- Karacaahmet sultan web sitesi, http://www.________________/makalele…rem-orucu-.htm

2-Mustafa Cemil KILIÇ, HANGİ SÜNNİLİK?

3-Sahih-i Buhari, c.1, s.233, Kitab-ul Salatu-t Teravih, Sahih-i Müslim, c.1, s.283, Kitab-u Salatul ve kesruha, babu Terğibu fi kıyami Remazan ve huve-t teravih

4-Sahih-i Buhari,c.1, s.342

5-Ebu Velid Muhammed b. Şehne Revzat-ul Menazir

6-Celaleddin Suyuti’, Tarih-ul Hülefa

Allah Eyvallah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.