ALEVİLER NEDEN NAMAZ KILMIYOR?

Cahilin namazı secde-i sucud’dur.

Müminin namazı terki vucuddur.

Kurani Kerim’de namaz kelimesi geçmemektedir. Namaz Farsça bir kelimedir. Namazın Arapçada karşılığı salâttır, Salâtın Türkçesi; dua-yakarış/yarďımlaşma demektir.

Namazın, yani yakarışın şekli Kurani Azümişanda belirtilmemiştir. Yine namazın belirli bir şekli olmadığı gibi, belirli bir zamanda yoktur. Kur’an, Yaradana yönelinecegi zamanı,  insanların dinlenmeye çekildikleri rızıkları peşinde koşmadıkları zaman olarak tavsiye etmiştir. Buna göre ibadet için en uygun zaman;  güneş doğarken, gün ortası ve gecenin bir bölümüdür. Nitekim ilgili ayetlerin, hiçbirinde ” yevm= gün” ” hamse=beş ”  kelimeleri geçmez. Geçse idi gündüz beş vakit namaz Kur ‘an emri olacak idi.

Günümüzde uygulanan 5 vakit,2’şer rekat namaz ise, halife Ömer zamanında ortaya çıkarılmıştır. Emeviler, Kur’anda dayanak olmayan  namazlarını kökleştirmek için, hadis kaynaklarına dayandırmış  Birçok kitaplar, rivayetler çıkarmışlardır ve hala devam etmektedirler.

Namaz toplu olarak sadece cuma namazında kılınabilir. Fakat burada da asıl olan cuma günü, inananların biraraya gelerek, sorunlarının, problemlerinin halledilmesi, aç olan, durumu kötü olanlarla dayanışma içerisinde olma, yardımlaşmadır. Alevi/Bektaşi ERKÂNINDA sünni akidedeki Cuma ibadetinin karşılığı Perşembeyi Cumaya bağlayan gece eda edilen CEM İBADETİDİR.

Aleviler perşembeyi cumaya bağlıyan gecede, cemal cemale, kadın erkek gözetmeksiniz, Evlad-ı Resul dedelerimizin önderliğinde, razı etmiş ve edilmiş olarak ibadetini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.