BOZATLI HIZIR KİMDİR? HIZIR ORUCU KUR’AN-I KERİMDE GEÇER Mİ?

Zulmet deryasın nur edip gelen
Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir
Garibim, mazlumun halinden bilen
Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir

Misafir gelirse kısmeti bile
Misafir Hızır arzunu dile
Hatayi uğrunu tut vergil ele
Mihmanlar siz bize safa geldiniz

Benim sevdiğimin şirin sözleri
Büyüdü sinemde ne haller oldu
Karınca yükünü fil çekmez oldu
Azdı zaman azdı ne çağlar oldu

Talip gelmez oldu pir nefesine
Elin alıp gitmez oldu yasına
Dağlar sindi tepeler gölgesine
Büyüdü tepeler ne dağlar oldu

Nesimi yüzüldü mansur asıldı
Ali düldül’e bindi küffar basıldı
Nice ulu sular arktan kesildi
Aktı kör pınarlar ne çaylar oldu

Gönül turnam uçtu gitti gölünden
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden
Abdal pir sultanım çarhın elinden
Dideler yaş döktü kan ağlar oldu

HIZIR LOKMASI / TUNCELI OVACIK

HIZIR LOKMASI

Hızır Orucu: Şubat ayı içerisinde tutulan bir oruçtur genellikle 3 (üç ) gün kurbanı olanlar için 5 gündür.

Hızır orucu Evvel-Ahir peygamberlerden (Kimi kaynaklar peygamber değilde ermiş evliya kabul eder.) Hızır (as.) yüzü suyu hürmetine tutulur.

“… Rivayet odur ki;

Hızır Peygamber’in bir boz atı vardır. Her kim dara düşse

— “Yetiş Ya Hızır! Dese”

Hızır orada olur. Yoksulların, darda , zorda kalanların yardımına koşardı. Hızır Peygamber tam 1000 yıl ömür sürdü. Kavminde çok sevilen herkesin hürmet ettiği bir ulu zattı.

Uzun bir zaman sonra, Azrail, Hızır peygambere göründü…

Azrail:

— Ya Hızır! Hak seni cennetine çağırır hazırlıklarını tamamla!…

Diye buyurdu,

Hızır Peygamber , yine “Yetiş ya Hızır” diyenlerin yardımına koşuyor… Her derde derman oluyordu. Rivayet odur ki; Hakk’a yürüyeceği gün Hızır Peygamberi bir hüzün kapladı…

Azrail:

—-Ya Hızır neden hüzünlenirsin ? Yoksa ölümden mi korkarsın? Dedi

Hızır Nebi:

— Ya Azrail, benim hüzünlenmem , ölüm korkusundan değil, benden sonra darda kalanların durumuna üzülürüm…

Bu durum, on sekiz bin Alemin Yaradanına malüm oldu… Ve Hakk’tan nida geldi:

— “Ya Azrail, kulum Hızır’ı Atıyla birlikte Kevser havuzunun başına götür ve kana kana içsinler, İçsinler ki kıyamete kadar darda zorda kalanların yardımına gitsinler…” Diye buyurdu.

Ve bu nedenledir ki, Hızır Nebi o tarihten kıyamete kadar aramızdadır. ve dahi gönülden

” Yetiş Ya Hızır! ” diyenlerin yardımına koşar.

Hızır orucuyla ilgili bir başka kaynak ise , İbn-i Abbas’tan rivayet olunan, bir hadisi Şerife ve buna ilişkin olarak inen Ayete dayanır:

“… Cennet gençlerinin efendileri,İmam Hasan ile İmam Hüseyin hastalanır. Ateşler içinde hiçbir şey yiyip içmeyip, baygın olarak yatarlar. Velayetin nuru ve Fatıma-ül Zehra Peygamber Efendimize gitmekte çareyi bulurlar… Peygamber’e lisanınca durumu anlatırlar.Hz. Fatıma çocukların bu haline çok üzülür. Babası Hz. Muhammed’e

Ya babam!, ya Allah’ın resulü Hasan ile Hüseyin çok hasta ateşler içinde yanıyorlar, acılarına dayanamıyorum, ne yapacağım ben, der .

Hz. Resul bunun üzerine, kızım git niyet edin, 3 gün nezir orucu tutun der. Hz. Fatıma eve gelir, Hz. Ali’ye anlatır. Hz. Ali’de niyet ederek Hz. Fatıma ile birlikte 3 günlük oruca başlarlar

Birinci gün akşam olur, sofrayı kurarlar herkesin önünde birer parça arpa ekmeği vardır, tam yemeğe başlarlar ki kapı vurulur. Kapıyı açarlar. Karşılarına biri çıkar :

“Ya Ali ben yoksulum ve kaç günden beri açım der. Yiyeceklerinizi bana verir misiniz?” Der. O gün ucundan birer parça kopardıkları ekmeklerini yemeyip o yoksula verirler.

İkinci gün; yine oruç tutarlar akşam olduğunda aynı şey olur, sofrayı kurarlar birer lokma yedikten sonra yine kapı çalınır. Kapıyı açarlar karşılarına biri çıkar

“Ya Ali! Ben yetimim kaç günden beri açım” der. O günde yiyeceklerini o yetime verirler.

Üçüncü gün de aynı şey olur, bu defa gelen esir olduğundan, sahibinin kendisine yiyecek vermediğini söyler. Ve o da Hz. Ali’den yiyecek ister. Hz. Ali o günde yiyeceklerini esire verir. Esir gittikten sonra tekrar kapı çalınır ve kapıyı açarlar

Bu defa gelen Hz. Resuldür, Hz. Resul eve girer, oturur. Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin’i dizleri üstüne alır ve şöyle söyler

“Ya Ali! Bu yavruların hastalığı beni de üzdü” der ve sorar.

“Orucunuz nasıl geçti ya Ali?” Der.

— “Sana ayandır Ya Allah’ın Resulü” Allah’ın rızası için 3 gün oruç tuttum, orucumuzu açarken, bir yoksul, bir yetim, birde esir geldi.

Yiyeceklerimizden her gün birine verdik der.

Hz. Resullullah “o gelenler kimdi? Tanıdın mı Ya Ali?” der. “Sana ayandır Ya Allah’ın Resulü” der.

Hz. Peygamber gelenlerin Hz. Hızır olduğunu söyler…

Bu sırada Cebrail aleyisselam gelir ve Aşagıdaki ayet nazil olur;

İsm-i Şah Bism-i Allah Allah

Ayet 7: Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar.

Ayet 8: Yoksula yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.

Ayet 9: Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de istemiyoruz derler (İnsan Suresi 7-8-9)

Hızır Orucu Şubat ayı içerisinde tutulan bir oruçtur. Bilinenin aksine uydurma değil, Kur’an-i dayanakları vardır. ve dahi Sünnettir.

Genellikle , Şubat 13-14-15 tarihlerinde tutulur.

NOT: El-Keyf Suresi, Ayetlerinde, HIZIR Peygamber, isim verilmeden “…Kullardan bir Kul” olarak geçmektedir. O, Kulun Hz. Hızır olduğunu bildiren hadis kaynakları…

1-Sahihu’l Buhari,

2-Sahihu Müslüm,

3-Tirmizi

Diğer Kaynaklar:

1- Mısır, Mat. Amire 1283, c. 1, s. 404-409.

2-Sefinet’ül-Bıhar, s. 389-391

DERLEYEN: Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.