Çağlayan/Erzincan Bölgesi Alevi/bektaşi Ziyaretgahları

1502 ARZİNCAN/ERZİNCAN ( ŞAH İSMAİL SAFEVİ DEVLETİ VİLAYETİDİR)

Çağlayan beldesi Alevi Bektaşi kutsal mekânlarının tanıtımından önce Erzincan ilinin Alevi Bektaşilerce önemi üzerinde durmak gerekir.

Alevî/Kızılbaş devleti olan Safeviler Erzincan Tercan ilinde Dedeler ve Pirlerin Ocakların biraraya gelmesi ile kurulmuştur.

Safevi Kızılbaş Türkmen Devleti 9 Eylül 1501 yılında Erzincan Tercan ilçesi Sarıkaya yaylası Höbek Dağında gerçekleştirilen Büyük Türkmen Kurultayı ile kurulmuştur.

HÖBEK DAĞI/TERCAN ERZİNCAN

500 yıl önce Şah İsmail Hatayi, Anadolu’nun dört bir yanından gelen Rumlu, Ustacalu, Tekelü, Şamlu, Dulkadir, Çepni, Varsak, Afşar, Bayat, Beğdilli, Döğer, Eymür gibi daha bir çok Türkmen Boylarının katılımı ile Pirler ve Dedelerin eşliğinde bu dağda toplantı yapmıştır.

Her yıl on binlerce Alevi Höbek Dağını ziyaret ederek Büyük Türkmen Kurultayının yapıldığı bu yeri ziyaret ediyor.

Erzincan ilinin Alevî/Bektaşilerce kutsal kabul edilen mekanlarının bulduğu yerleşim yerlerinden en önemlisi Çağlayan beldesinde yer alır:

ÇAĞLAYAN ( Cencige) Beldesi’nin halkı büyük çoğunluğu Alevidir. Eğer bir gün yolunuz, Erzincan Çağlayan’a ( Cenciğe) düşerse , bu bölgemizde yer alan Alevi/bektaşi ziyaretgâhlarımızı sizler için sıraladık:

1- Kavaklık Deresi:

Burası Çağlayan’ın batısı üzerinde bulunan bir tepe üzerindedir. Çağlayan ve Karatuş köyünün birleştiği yerin, güneye düşen tepenin orta yerinde bulunur. Genellikle bahar aylarında ziyaret edilen ve sonrasında lokma dağıtılan bir mekan olarak kabul edilir. Tamamen çıplak (ağaçsız) olan tepenin, sadece ziyaret olarak kabul edilen kısmında kavak ağaçları bulunur ve buradan bir gözeden ( pınar) su çıkar. Tam olarak neden kutsal olduğunu bilen olmamakla birlikte her Nevruz/Hıdırellez geldiğinde kavak ağacından kan damladığı anlatılan söylencelerden biridir.

2- Celal Abbas Ocağı Ziyaret Yeri:

Bu ziyaret yeri, mevki olarak Çağlayan’ın kuzeydoğu tarafında danalık mahallesi olarak ta bilinen Sarıkaya’nın eteğinde, Celal Abbas neslinden gelen, Cemal Horoz’lara( Çağlayan Beldesinin köy enstitüsü ilk Egitmenlerindendir) ait evin yanında bulunur. Hz. Hızır Aleyhisselam’ın Atı’nın ayak izinin olduğuna inanılan ziyâret yerinde genellikle perşembe gecesi lokma yapanlar buraya gelir. Mum yakar dua ederler. Ziyaret toprağını alıp eve götürürler ki BU TOPRAK “TEBERÜK” olarak adlandırılır ve kutsal kabul edilir.

3- Sappaz Baba Türbesi:

Sırnas/Yamaçlı SAPPAZ BABA TÜRBESİ

Bu ziyaret eski adıyla Sırnas (Yamaçlı) köyü ile Çağlayan arasındaki hakim tepelerin birinde bulunur. Buradaki mekan alevilerce kutsal kabul edilen eren-evliyaya aittir.

4- Ulu Baba Türbesi:

Tilek/Derebağ Köyü Ulu Baba Türbesi

Derebağ (Tilek) köyünde bulunur, Horasan erenlerinden olup içilmesi hoş, kutsal kabul edilen bir kaynak suyu ( göze/pınar) çıkar. Yöre halkı kurbanlarını bu ziyaretgahta keser ve dağıtır.

4- Kırklar Tepesi :

Çağlayan/Erzincan KIRKLAR TÜRBESİ

Erzincan’ın en önemli alevi türbelerinden ve ziyaretgahlarından biridir. İçerisinde kesin tarihi bilinmeyen bir yatır bulunur. Ayrıca aşevi, kurbanların kesildiği ve gelip geçen herkese yemek verilen bir mekandır. Çağlayan ve bölge Alevileri Kurbanlarını genellikle Kırklara getirir burada keser ve yemek yapıp dağıtırlar. Kırklar tepesi Girlevik Şelalesi’nin hemen yanı başında yer alır.

DERLEYEN: Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir