Celal Abbas Ocak Künyesi/Seceresi-1-

Celal Abbas Ocağı’na mensup farklı illerde yaşayan seyyid nesli ocakzadelerin ellerinde, geldikleri soya/ayrıldıkları kola göre farklılaşan secereler mevcuttur.

Secereler incelendiginde iki farklı görüşün olduğu gözlemlenmektedir bunlar:

1- Hz. CELAL ABBAS’ın oğlu Ubeydullah üzerinden yürüyen soy; bu görüş, Ocağın Erzincan kolu seyidleri (HOROZ/HORUZ ) tarafından savunulur. Ve secerelerinde yer alır.

2- CELAL ABBAS Ocağı’nın, Hz. Celal Abbas ile sadece isim benzerliği olduğunu savunan ikinci görüşe göre ise, Celal Abbas Ocağı seyidlerinin, Horasan’dan 12 İmamlara dayandığını, soylarının Imam Musa-ı Kazım’ a dayandığını savunur. Bu görüşe ait soy şeceresi, Tunceli/ Ovacık Kedek köyünde de Türbesi de yeralan Seyyid Hacı Mahmut’a ait olan secereye dayanır. Celal ABBAS Ocağı ceddi kabul edilen Bu Seyidimiz, Erzincan, Çorum ve daha birçok ildeki Ocak mensuplarının atasıdır

Ocağın farklı illerdeki mensuplarına ait bu secereler ve Ocak mensubu pirlerin bu soylemleri dikkatlice incelendiğinde, aralarında sadece isim benzerliği olan farklı ocaklar olduğu düşünülebilir.

Aşağı da sunduğumuz ve Türkiye’ de Ocak mensuplarının birçoğunun üzerinde fikir birliği ettiği ve soyunu dayandirgi ilk seceremiz şöyledir:

Kerbela Şehitlerinden olan Hz. Celal Abbas’ın soyu, Hz. Zeynep ve Zeynelabidin ile birlikte Şam’a sürülen, Ubeydullah üzerinden yürüdüğü kabul edilir:

Horoz/Horuz Ailesi soy seceresi Hz. Celal Abbas’a Buradan Hz. Ali’ye ve Hz. Muhammed’e dayanır. Aile yakın zamana kadar dedeleri vasıtasıyla cem düzenleyen bir ocaktır. Erzincan koluna ait soy seceresi aynı zamanda Çorum bölgesinde bulunan Ocak mensuplarına da kaynaklık eder.

Celal Abbas Ocağı Erzincan Ve Erzincan’dan Ayrılan Ocakzade Aileler. Kaynak: Ocak Mensubu: Cengiz ERZİNCAN/Serkan HORUZ

Şimdi Erzincan Çağlayan ( Cencige) Horoz/ Horuz Ailesinin soy seceresini verelim:

1-İmam-ı Ali-el Mürteza

2-Celal Abbas ( 5 evladı olmuştur..)

1-fazl bin Celal Abbas………soyu sonradan kesilmiş…

2-kasım bin Celal Abbas……..

3-Hasan bin Celal Abbas…….

4-Ubeydullah bin Celal Abbas…….soyunu devam etiren evladı.

5-Muhammed bin Celal Abbas……Kerbelada şehit..

Ubeydullah bin Celal Abbas’ın…Hasan isimli oğlu ve 2 kızı olduğu biliniyor…

Hasan bin Ubeydullah’ın ise :6 oğlu olmuştur.

1-Cafer bin Hasan

2-Abbas bin Hasan

3-Ubeydullah bin Hasan

4-İbrahim bin Hasan

5-fazl bin Hasan

6-Hamza bin hasan

Abbas’tan,

Hamza’dan

Fazl dan

İbrahim’den… Nurlu soyun günümüze kadar geldiği biliniyor..

Erzincan….(Kalececik köyü.. sonradan Çağlayan köyü’den olanlar Abbas soyundan gelirler…)

Ocağın yakın zaman Erzincan Kanadı…

*** II. Abdülhamid dönemi, Alevi dedeleri/seyidleri hakkında çıkarılan idam fermanları nedeniyle, Ocak ileri gelenlerinden bir kısmı önce Erzincan’nın kalecik Köyüne daha sonra ise Çağlayan köyüne yerleşmişlerdir.

** Kalecik köyünde, Seyid Hüseyin (Sed Hüseyin)

** Seyid Mü’min Dede

** Seyid Halil ve İbrahim Dede’ler.

** Ocak Cumhuriyet ilanıyla daha sonra Horoz/ Horuz soyadını aldı.

**Ocağın 1920- ile 1950 arası dede-baba- postunda oturan seyidler:

Seyid Zeynel abidin dede- (Seyid zeynal dede)

Seyid Mehmet Dede, Seyid Hüseyin Dede’dir. Seyid Hasan (Horoz) dede, Seyid Veli dede (Horoz), Seyid Cemal dede (Horoz) 1970’lere kadar yaşayan ve Ayin-i Cem yürüten dede’lerdir.

Seyyid Veli ( HOROZ) Dede
Seyyide Pupu ( HOROZ) Ana

** 1900’lü yıllarda Halil ve İbrahim dede’ler Manisa’nın soma ilçesine bağlı Kozağaç beldesine göç eylemiştir.

Adlarına Türbe vardır ve Ziyaretgahdır

** Ocağın bir Koluda Çorum’a göçmüştür… Buradakiler ise “Erzincan” soyadını almışlardır.

Derleyen: Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.