HIZIR NEBİ HAKKINDA DEĞİŞLER:

YA HIZIR DEĞİŞ ( Dodan)

Pir Sultan Abdal’ın bir deyişinde Hızır Peygamber şöyle anılır:

Bin bir adı var bir adı Hızır
Her nerede çagırsam orada hazır
Ali Padışahtır Muhammed vezir
Bu fermanı yazan Ali degil mi?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Evvel benem Ahir Benem
Canlara Can olan Benem
Azıp yolda kalmışlara
Hızır meded eren Benem

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Benim sevdiğimin şirin sözleri
Büyüdü gözümde ne bağlar oldu
Karınca yükünü fil çekmez oldu
Azdı zaman azdı ne çağlar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu

Talip gelmez oldu Pir nefesine
Elin alıp gitmez oldu yasına
Dağlar sindi tepeler gölgesine
Büyüdü tepeler ne dağlar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu

Nesimi yüzüldü Mansur asıldı
Ali düldüle bindi küffar basıldı
Nice uluslar haktan kesildi
Aktı kör pınarlar ne çaylar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu

Gönül turnam uçtu gitti gölünden
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden
Abdal Pir Sultan’ım çarkın elinden
Dideler yaş döktü kan ağlar oldu
Ya Hızır ya Hızır ne çağlar oldu

☆☆☆☆☆☆☆▪☆▪▪☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Pir Sultan Abdal

Bir yavru yolladım gurbet ellere
Emanetim sana boz atlı Hızır
Sana bekçi derler nice ellere
Emanetim sana boz atlı Hızır

Nice günler gördüm bahtı karalı
Nice günler gördüm dertli çareli
Bir yavru yolladım yürek yaralı
Emanetim sana boz atlı Hızır

Hak’tan bize, bizden halka zulüm yok
imanım var vadesize ölüm yok
Senden başka kanadım yok kolum yok
Emanetim sana boz atlı Hızır

Pir Sultan Abdal’im böyle m’olacak
Beklerim yolların yavrum gelecek
Analı babalı murad alacak
Emanetim sana boz atlı Hızır

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bugün akşama ceme
Evliyâlar gelir deme
Hızır İllezi görmeye
Sefa geldin Hızır İllez

Kerbelâ’yı yarı geçti
Buğdayını orada saçtı
Ebu Hayyan hazır içti
Sefa geldin Hızır İllez

Kerbelâ’yı geçe geçe
Buğdayını saça saça
Ebu Hayyan içe içe
Sefa geldin Hızır İllez

Hasan Hüseyin’dir pirimiz
Hakk’a teslimdir serimiz
Cennetten isterük yerimiz
Sefa geldin Hızır İllez

Yedi günlük orucu
Tutana yoktur sorgucu
Münkire batam kılıcı
Sefa geldin Hızır İllez

Abdal Dede
‘me varalım
Ahvâlini soralım
Hızır gelmiş gönderelim
Sefa geldin Hızır İllez

Yunus Emre ise bir değişinde şöyle söyler:

Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
Meger Hızır İlyas ola, abı hayat içmiş gibi.

Zulmet deryasını nur edip gelen
Hızır İlyas Şahı Merdan Ali’dir
Geribin mazlumun halini bilen
Hızır İlyas Şahı Merdan Ali’dir

Şükrü Metin Baba

DERLEYEN : Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.