KEVSER SURESİ VE AŞURENİN MANASI

Muharrem orucu’nun sonunda Aşure’nin pişirilip dağıtılması bir sevinç anlamı içerir.

Şöyle ki;

Kerbela olayı sonucunda İmam Hüseyin’in oğlu İmam Zeynelabidin’in sağ kurtulmasından ve Ehlibeyt soyunun devam etmesinden duyulan sevinçtir bu durum.

Aşure

Bu nedenle Aşure pişirilir, bütün herkese komşulara dağıtılır. Ayrıca şükür kurbanı tığlanır ( kesilir).

Lanetli yezit, Kerbela olayı’nın ( Miladi 10 Ekim 680) hemen ardından tellalar çağırır ve der ki:

“.. Ben Ehli Beyt’in soyunu kestim yok ettim..”

O zaman Alevi toplumu mateme bürünür yas içinde kalır. Fakat İmam Zeynelabidin Hazretleri tutsak olduğu zindandan şu haberi gönderir:

“.. Ey Ali’yi sevenler! Yezid yalan söylüyor. Babam Hz. Hüseyin şehid oldu ama ben varım, yaşıyorum. Adım, İmam Zeynel’dir. lanetli Yezid’in de dediği gibi Ehli Beyt nesli tükenmiş olsaydı, dünya karanlık olurdu . Biz İmam evladıyız, hiçbir güç bizim neslimizi kesemez…”

İMAM ZEYNELABİDİN

İşte o zaman Aleviler oruç Tutar, kurbanlar kesilir, aşureler pişirilir, Ehli Beyt soyunun kesilmemesinin bayramıdır Aşure…

Aşure Kazanı

Ey bu yola revan olan talip! Zalimin zulmeti dünyayı kaplasa, yine de umutsuzluğa kapılma! Ehli Beyt’in Şanına inen KEVSER SÜRESİ HEPİMİZE BU MÜJDEYİ VERİR:

İsmişah! Bismişah Allah Allah…

Hakk, Dost, Zahir, Batın, Hazır, Gaib. Sırr-ül Sır Erenlerinin Gülcemallerine aşk…

Ber-Cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali ra Bülende salavat…

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed-in ve ala Ali Muhammed…

“…Hiç kuşkusuz Habib’im, sana kevser’i verdik

Mutlu soy aydınlığın, tükenmezini verdik.

Varlığın feda eyle, sen özünü Hakk’a bağla.

Habib’im, Muhammed’im, zatın zatıma bağla.

Doğrusu soyu kesik, bilmiş ol ki onlardır.

Senin soyun ebedidir, Onlar kin duyanlardır…”

Kur’an-ı Kerim, Kevser Süresi 1/2/3

Hz. Muhammed Mustafa’nın bütün erkek çocukları ölmüştü. Mekkeli müşrikler peygamber ile alay ediyor, kısır olan soyu kesik olan biri mi bize peygamberlik yapacak diye dedi kodu yapıyor peygamberi aşağılıyorlardı. İste bu dedikodular üzerine kevser suresi indi.

Hz. Muhammed Mustafa buyurdu ki:

” Ey Ali! kevser sadece benim değildir. benim, senin ve seni sevenlerindir..”

Hz. Muhammed Mustafa buyurdu ki:

” Benim soyum kızım fatıma ve Ali’den devam edecektir….”

Ve kerbela olayında Peygamber’in bütün ev halkı şehid edildi. Fakat kadim olan ve hakikat olan Kur’an mucizesidir ki; Bu katliamdan İmam-ı Zeynel- Abidin kurtuldu ve yine Peygamberin düşmanları olan Ebu Cehillerin.. .Ebu Süfyanların ve Hz.Hamzayı şehid ettiren Hind’in soyu Emeviler 100 yıl yaşabildi. Sonrasında Kur’an ayetleri gerçek oldu. Asıl onların soyları kurudu ve de kesildi.

Peygamber Soyu ise 12 İmam’lar ve daha sonrasında seyidler şerifler ile mahşere dek var olacaktır.

Allah bizleri O Nurlu soydan ayırmasın.

Kaynak:

Mehmet YAMAN ( DEDE), Alevilik ( İnanç-Edeb- Erkan), s. 265

HADİS:

“..Bir gün Hz. Peygamber”i uykudayken sıkıntı çeker halde görürler; yüzü gözü toprak içindedir.

“Ne oldu ya Resulullah diye sorarlar:

Der ki:

“Birden bire Hüseyin”in öldürülüşünü gördüm!”
( TİRMİZİ Menakıb, 30)

Ey İmam Hüseyin Aşkına Göz yaşı dökenler, Fuzuli ile devam edelim, Sohbetimize:

Hz. Hüseyin doğduğu zaman Cenâb-ı Hak tarafından Cebrâil Hz. Muhammed’e gönderilir. Doğan çocuktan ötürü tebrik eder ve sonra şehitlik için baş sağlığı diler.

Peygamberimiz hayretle:

-Ey Cebrâil kardeşim. Kutlamanın sebebini anladım ama hangi şehit için başsağlığı diliyorsun? Cebrail cevap verir:

-Bu mazlumu, Hüseyin”i, senden sonra Kerbelâ çöllerinde cefa kılıcı ile şehit edecekler.

Hz. Muhammed bu haberi alınca ağlamaya başlar. Yanında Allah aslanı Ali vardır. Hemen ellerine kapanıp niçin ağladığını sorar. Hz. Muhammed aldığı haberi anlatınca Ali de ağlar.

Durumu öğrenen Fatma anamız üzüntüyle sorar:

-Ey babam bu iş ne vakit olur? Resul cevap verir:

-Benden, senden, Ali’den ve Hasan’dan sonra.

Hz. Fâtıma, hüzünlenir, kendi kendine sorar: Bu musîbet vukua geldiğinde benim mazlumum için kim tâziyette bulunsun? Gaipten şöyle cevap gelir:

-Ey kadınların en güzeli ve en azîzi! Âhir zaman ehlinden. Ehl-i beyt bağlıları senin oğluna, kıyâmete kadar ağlayacaklar…

YA HÜSEYİN! YOLUMUZ YOLUNUZ…

Kaynak:

Fuzuli, Hadîkatü”s-Süadâ, haz. Şeyma Güngör, s.304-305, KB yayını, Ankara, 1987

AŞURE GÜLBANKLARI

Aşure Çorbası Duaları

Yasın bitiminde, Aşure kazanının başında okunacak dua şöyledir:

“Bism-i Şâh, Allah Allah!

Bârekallah, şehidler Şâhı İmam Hüseyin Efendimiz’in ve Kerbelâ şehidlerinin yüce ruhlarının şâd olması için bârekallah!

Cümle erenlerin ruhları için bârekallah!

Kurbanlarımızın kabülü için bârekallah!

Âhirete göçenlerimiz ve yaşamakta olanlarımız için bârekallah!

Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket vermesi için bârekallah!

Muhammed Mustafa, Ali el-Murtaza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Kerbela şehitleri ve Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli hakkı için barekallah!

Gerçeğe Hü!”

Aşure yendikten sonra da şu dua okunur:

“Bism-i Şâh, Allah Allah!

Allah-Muhammed ya Ali!

Oniki İmam Efendilerimiz’in ruh-u revanları şad-ü handan ola!

Münkir-münafıklar mat ola!

Müminler şad ola!

Cümlemize Hak’dan hayırlı kısmetlerin verilmesi için Nur-u Nebi, kerem-i Ali, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli demine Hü! 

DERLEYEN: Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir