TARİKAT ABDESTİ

Tarikat abdesti, İkrar cemi (Alevi/Bektaşiliğe-Yola kabul töreni) öncesi, Can’ın İkrar’ın dan önce Rehber tarafından aldırılır. İkrar devam ettiği müddetçe tarikat abdesti yenilenmez. (Tarikat abdesti bir kereliğe mahsustur Yoldan düşmekdikçe ( CAN DÜŞKÜN OLMADIKÇA tekrarlanmaz.)

Alınmış Abdestim aldırırlarsa
kılınmış namazım kıldırırlarsa
Sizde şah diyeni öldürürlerse
Bende bu yayladan şaha giderim
PİR SULTAN ABDAL

Tarikat Abdesti, Hakk emri, Hz. Muhammed Mustafa’nın sünneti, Imam Caferi Sadık Erkanındandır:

Tarikat Abdesti Hakk emridir ki; Kur’an-ı Azümüşan’da EL Maide süresinde emrolunmuştur:

Hz. Muhammed Mustafa, Din-i İslama girmek dileyenleri, bu abdesti bizzat aldırarak, söz vermeleri şartı ile kabul eylemiştir.

İsmişah! Bismişah Allah Allah…

Hakk, Dost, Zahir, Batın, Hazır, Gaib. Sırr-ül Sır Erenlerinin Gülcemallerine aşk…Ber-Cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Ra Bülende salavat…

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed-in ve Ala Ali Muhammed…

“….. Ey iman edenler! İbadet etmeye niyetlendiğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.

Kur’an-ı Kerim El Maide Süresi: 6

EL Maide Suresi’nin 6. Ayetini Sünni/Şiiler zahiri olarak yorumlarlar. Onlara göre ibadet vakitlidir. Allah belli vakitlerde anılır ve zikredilir. sonrasında inananlar Allah’ı bırakıp günlük koşuşturmacalarına ve işlerine dönebilirler.

Maide Suresi’nin Alevi-bektaşi /Batıni yorumu ise; Ayettte sözü edilen abdest cismani/bedensel bir temizlikten öte İKRAR/SÖZ VERME’dir. Buradaki bedensel temizlik tamamen sembolik olup, Bu abdestin içsel/batıni yorumuna tabidirler.

Sanma ki herkes bunu bilmez değil
Yetmiş iki millet dahi elin, yüzün yumaz değil.”

Bu nedenle Alevi/Bektaşiler ; bu abdesti, İslama giriş töreninde aldırılması gereken abdest olarak yorumlar, dolayısı ile Alevi-Bektaşi erkânında İkrar ceminden önce Yola kabul edilen her Can’a Yukarıda ayette bahsi geçen abdest Pir Nezaretinde rehber tarafından aldırılır.

Tarikat abdesti yola girecek cana rehber tarafından aldırılır ve aldırılırken çeşitli tavsiyelerde bulunulur:

a) Ellerini yıkatırken ” ey talip! ezelden bu ana gelinceye kadar Tanrı’nın yasak ettiklerine el sürdünse cümlesinden arı olmak için ellerini yumak Cenab-ı
resul’un sünneti seniyesidir YIKA!

b)Burnunu yıkatırken “ey talip! Elest Bezmin’nden bu ana gelinceye kadar kokladığın iğrenç kokuların giderilmesi için burnuna su vermek Muhammed Mustafa’nın sünneti seniyesidir. YIKA

C) Yüzünü yıkatırken “Ey talip! Ezelden bu ana kadar yüz kızartıcı işlerin cümlesinden arı ve beri olmak için yüz yumak Cenab-ı Hakk’ın farzıdır. YIKA!

D) Kollarını Yıkatırken: “Ey talip! Bu ana gelinceye değin kol sarmış olduğun yasaklarının cümlesinden temizlenmek için kollarını yumak Cenab-ı Hakk’ın farzlarındandır YIKA!

E) Başını mest ettirirken: “Ey talip! Baş abanın en değerlisidir. Gövde insanı tasıyıcı, baş bilip anlayıcıdır. Akıl ve fikir başta gerekir. Bu ana değin akılsızca yaptığın işlerin, işlediğin suçların cümlesinden arı ve beri olmak için basını YIKA!… Bu dahi Cenab-ı Hakk’ın farzlarındandır.

F) Ayaklarını yıkatırken: “Ey talip! ezelden bu ana kadar tanrı rızasına uymayan günah ve yasak yerlere vardın ise cümlesinden arı ve beri olmak için ayağını mest edesin. Bu dahi Cenab-ı Hakk’ın farzıdır.

Rehber kurulanması için talibe havlu verirken: ” ey talip! ervah-ı ezelden, nahn ü kasemnadan bu yana gelinceye kadar işlemiş olduğun şirk ve hatadan, masiva çamurundan silinip pak olmak içindir. SİL!”

Ardından “Ey talip! Bu yıkanan yerleri temizlemekten maksat, bu uzuvların ile yapılmış suç ve başkaldırmaların var ise seni ve oralarını bunlardan temizlemek içindir. Bu abdest, İmam cafer-üs Sadık erkanındandır. Cenab-ı hakk erenler abdestinde sabit kadem eyleye

Allah, eyvallah. HU DOST”

Zahit suya banmadan, el ayak deprenmeden,
Baş sücuda inmeden kılınır taatımız.
ne Ka'be vü ne mescit, ne rüku vü ne sucut,
Hakk ile daim becit olur münacatımız.

Abdestimiz namazımız doğruluktur taatımız,
Aşk ile bağladık kamet, safımız kim ayıra

Yunus EMRE

Öncelikle belirtmek gerekirki..Alevi-bektaşi DAİM Salat ve Zikir üzre olandır…

Yukarıdaki cümlede bir sır saklıdır.. “DAİM” sürekli, kesintisiz anlamlarına gelir. Yani bir can İKRAR verdiği andan itibaren Mü’min kabul edilir.

İkrar ceminden önce Bir kez abdest aldırılır. Bu Kur’an daki Abdestir (Artık Birey Yola girmiş geçmiş maddi ve manevi pisliklerden arınmış kabul edilir. lütfen tarikat abdestini ve sözlerini düşünerek okuyalım… hiçbir kelime boş değildir..)

Artık tarikat abdesti alan can her daim dilinde Hakk-Muhamme-Ali salatıyla (Duasıyla) yaşar. Yani her an temiz olmak gerekir. Her an temiz giyinmek gerekir. Zahiri anlamda temizlik her an şarttır artık.

“Temizliğin İmandan olması ” Bu anlama gelir. Dini Muhammedi’ye ibadeti belli zamanlarda değil kul’un her nefes alışıında, her hareketinde, ister. Bireyin yaşamının her saffasında Allah’ı anması/aklından çıkarmaması esastır. Bu nedenle salat ve zikir daimi ise temizlikte daimi olur.

Sonuç olarak ayet esas anlamda, bireylerin islam dinine girişiyle alınan abdesti anlatır. Temizlik ise her an olması gerekendir. Çünkü İnsan her an Hakk ile karşı karşıyadır ve iç içedir. O zaman temiz olmakta her an gerekli ve şart olandır. Hakk-İnsanda, İnsan Hakk’ta. Yüce Allah bizim şah damarımızdan bile daha yakında gönüllerde mekan tutandır. O zaman, gönlü temiz tutmak ta daimi olcaktır.

Zira, Alevi-bektaşi Allah’ı 5 vakitte ya da 3 vakitte zikreden değil, her an zikredendir.

Dört Kapi Kirk Makam, Öğretisinin ŞERİAT MAKAMI’ının, ilkelerinden biri “TEMİZ OLMAKTIR” bir makamı her haliyle yaşayamayan ve hayatına uygulayamayan, diğer makama geçemez..

Seriat kapısının makamları:

1. Iman etmek,
2. TEMİZ OLMAK
3. Ibadet etmek,
4. Haramdan uzaklasmak,
5. Ailesine faydali olmak,
6. Çevreye zarar vermemek,
7. Peygamber’lerin emirlerine uymak,
8. Sefkatli olmak,
9. İlim öğrenmek
10.Yaramaz islerden sakinmak.

HACI BEKTAS-I VELİ’NİN dediği gibi:

Ey zahit! Şu şişeyi görüyor musunuz? İnsan bir şişeye benzer; bu şişenin içi pislikle doluysa bunun ağzını kapatıp ta çeşmenin altında yüzlerce kere yıkasanız da bu temiz olamaz, o zaman yapılacak iş nedir?

Bunun kapağını açmak, pisliği dökmek, şişenin içini yıkadıktan sonra da dışını yıkamaktır

Dört Kapının Cenabetleri


Ey canlar: Dört kapıdan dönenin hali nasıl olur? Nasıl Dört kapıdan dönülür. Bu hallerin izahı nasıldır?

Evvel 18 bin Alemin sahibine sığınalım. İki Cihan sultanı Muhammed Mustafa ve dahi Hz. Ali ve 12 İmam Efendilerimiz izi üzre olalım…

Yüce Allah Bizleri dostdoğru bildirdiği Ehl-i beyt’in yolundan ayırmasın

DÖRT KAPININ CEBABETLERİ NEDİR?

ŞERİAT KAPISI CENABETLİĞİ

Kadın ile ilişkide bulunmak, uykuda boşalmak ve büyük Abdestten ötürü kirlenmekten ötürü olur.

TARİKAT KAPISI CENABETLİĞİ:

Pirsizlik ile olur. İkrarından dönüp, ahdine vefa etmemekle olur. Yalancılık ile, yola ve erkâna asi olmakla olur.

MARİFET KAPISI CENABETLİĞİ:

Kendi nefsini bilmemekle olur. cahil kalmakla olur olur. Çünkü bu kapı ilim irfan kapısıdır.

HAKİKAT KAPISI CENABETLİĞİ:

Kendi ayıbını örtüp, başkasının ayıbını görmekle olur. Özüne benlik getirmekle olur…

YOL VE ERKÂN CENABETLİĞİ:

Pirine, Mürşidine, musahibine karşı saygısızca davranmakla olur. Dört kapının hizmetini terk etmekle olur. ( Yararlanılan kaynak: Seyid Derviş Tur, Erkânname, s. 306)

DERLEYEN: SERKAN HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.