YETİŞ İMDADA YA BOZATLI HIZIR!

BİSM-İ ŞAH ALLAH ALLAH

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, darda, zorda kalanlara yetişen Hızır hakkı için, Hızır orucu tutmaya niyet ettim.

HIZIR değişlerine son dönemde en güzel örneklerden biri için aşağıdaki linke girebilirsiniz

Gerçeğe Hü ! Allah Eyvallah,

YA BOZATLI HIZIR!

Talip dünyanın ahvaline kederlendi: Haksızlıklara, zulme yüregi titredi; sıdk ile gönülden semaya el açıp derd-i derununu arz eyledi…

Göz yaşı döküp,

Yetiş Bozatlı Hızır! Diye ekledi.

— Ol vakit, erenler talibin gönlüne nazar eyledi.

Ve mana aleminde cevab-ı nutk eylediler ki:

Her biriniz birer HIZIR olun…

1-Köleleri azat edin!

2- Aç olanların halinden, yolda kalanların elinden tutun

3- Göz yaşlarını dindirin, yaralara merhem olun. Bu dünya bir hayal alemidir ki, hersey burada bırakılacak. Herbirinizin sınavı ayrı ayrı olacak, varlık icinde olanlarınıza el açıp kapısına varacağız. Acz icine bürünüp yok mu yardım eden? Diyecegiz.

Kiminizin kalp evi yumuşayacak, kiminiz taşlaşmıs vicdanlarla dünya malına tamah edecek , yüz dönüp gidecek…

Bu devrandır , ey talip! Zenginken fakir kılacağız herbirinizi, taparcasına baglandıklarınızı ellerinizden alacağız. Nice türlü halden hale koyacağız herbirinizi… Kınadığınız başınıza gelecek. Yapmam dediğinizi yapar göreceksiniz kendinizi… İşte böyle İnsan-ı Kamil olana kadar nice gelip gideceksiniz bu fena alemine, Kah ayak kah baş olacaksınız…

Dinledi Talip. Uykudan uyandı, ilm-i Ledun sırrı hıfz etmeye koyuldu. Açları doyurdu, yolda kalmışlara yardım eyledi. Kapıya geleni, el açanı boş göndermedi.

Lakin Köle var mıydı bu devr-i devranda?…Düşündü … Düşündü…Düşündü…

zamanlara hükmeden erenler sözü boş olur muydu? Baktı fena alemine ki, kimi kulların kapısında haciz kağıtları, kiminde kredi kartı borçları…

Zamanın köleleri, herbir yere borcu olan, borcunu ödemek için çırpınan canlar idi. Ne kadar da çok köle var diye geçirdi icinden…

Yardıma koyuldu. Herbirine…gücü yettiğince

İste böyle nutk eyledi Dede-Zaman:

Kimi nasibin aldı, kimi yüzün dönüp gitti…

Allah Eyvallah

Derleyen: Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir